Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Zasady naboru do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle na rok szkolny 2019/2020

 

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020 - planowane klasy

czteroletniego liceum ogólnokształcącego - dla absolwentów szkoły podstawowej

 

1PA Humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski

 

1PB Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1PC Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1PD Geograficzno-menedżerska
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki

 

1PE Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski 

 

1PF Promedyczna i inne powiązane kierunki
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j.polski lub j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki 

 

 

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020 - planowane klasy

trzyletniego liceum ogólnokształcącego - dla absolwentów gimnazjum

 

1GA Humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski

 

1GB Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1GC Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.niemiecki

 

1GD

 

Grupa 1 Przyrodnicza 
Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, chemia 
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki

 

Grupa 2 Menedżerska 
Przedmioty rozszerzone: geografia, j.angielski, wos
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki

 

1GE Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski