Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020 - propozycje klas

czteroletniego liceum ogólnokształcącego - dla absolwentów szkoły podstawowej

 

1A Humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski

 

1B Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1C Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1D Geograficzno-lingwistyczna
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki

 

1E Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski 

 

1F Promedyczna i inne powiązane kierunki
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j.polski lub j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki 

 

 

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2019/2020 - propozycje klas

trzyletniego liceum ogólnokształcącego - dla absolwentów gimnazjum

 

1G Humanistyczno-prawnicza
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski

 

1H Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

1J Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.niemiecki

 

1K Geograficzno-lingwistyczna
Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, j.angielski
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki

 

1L Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski

 

1M Promedyczna i inne powiązane kierunki 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j.polski lub j.angielski
Języki obce nowożytne
: j.angielski i j.niemiecki