Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


 

Regulamin rekrutacji

 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle na rok szkolny 2018/2019 oferujemy sześć oddziałów klas pierwszych z następującymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

1A - j.polski, wiedza o społeczeństwie, historia
1B - matematyka, fizyka, informatyka
1C - matematyka, j.angielski, geografia
1D - matematyka, geografia, j.angielski
1E - biologia, chemia, matematyka
1F - biologia, chemia i j.polski lub j.angielski

 

1A Humanistyczno-prawnicza
Klasę obejmie patronatem Uniwersytet Rzeszowski
Przedmioty rozszerzone: j.polski, WOS, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski
Przedmioty uzupełniające: przyroda, j.łaciński dla humanistów
Przygotowuje do studiów: prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, aktorstwo, filmoznawstwo, socjologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, teologia. Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania i pasje (z zakresu historii, polityki, nauk społecznych, filmu, teatru, literatury, itp.) oraz zdobywają umiejętności ze sfery komunikacji interpersonalnej, sztuki przemawiania i negocjacji.

 

1B Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Klasa realizuje 19 godzin matematyki w cyklu kształcenia. Klasa 1B Politechniczna przygotowuje do studiów: inżynieria, budownictwo, architektura, matematyka, akustyka, informatyka, astronomia, mechanika, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, fizyka medyczna. Klasa przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz informatyki. Uczniowie tej klasy rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, mają do dyspozycji pracownię fizyczną, uczestniczą w zajęciach astronomicznych w szkolnym obserwatorium astronomicznym.

 

1C Ekonomiczna
Klasę obejmie patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, pracownia ekonomiczna
Klasa przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Klasa Ekonomiczna przygotowuje do studiów: ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, stosunki międzynarodowe, geodezja, górnictwo, inżynieria, logistyka, geografia, kartografia, geologia, geofizyka, turystyka i rekreacja, europeistyka, informatyka stosowana. W ramach przedmiotu uzupełniającego pracownia ekonomiczna uczniowie realizują: geografię ekonomiczną, zaawansowaną obsługę arkusza kalkulacyjnego, podstawy programowania w języku C++. W pierwszej klasie uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej prowadzonych przez pracowników uczelni oraz biorą udział w wyjeździe na zajęcia laboratoryjne do WSIiZ w Rzeszowie.

 

1D Matematyczno-Geograficzna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Klasa Geograficzno-Językowa przygotowuje do studiów: ekonomia, geodezja, turystyka, geologia, geografia, marketing, finanse, bankowość, logistyka, kartografia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, europeistyka. Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych językami obcymi, naukami przyrodniczymi oraz matematycznymi. Oferuje dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ języki obce, geografia i matematyka często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki a także SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.

 

1E Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, j.łaciński medyczny
Przygotowuje do studiów: medycyna, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, analityka chemiczna.

 

1F Promedyczna i inne powiązane kierunki
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j.polski lub j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, j.łaciński medyczny
Promedyczna przygotowuje do studiów: psychologia, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, akademia rolnicza, zdrowie publiczne, AWF, leśnictwo, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Klasa realizuje rozszerzony zakres nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia, język polski i język angielski. Tak różnorodny wachlarz przedmiotów umożliwia nie tylko rozwijanie pasji w zakresie nauk przyrodniczych, ale pozwoli również zrealizować się osobom, które marzą o pracy z ludźmi i na ich rzecz w obszarze zawodów medycznych.