Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2019


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019".


W XXI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2019 nasza Szkoła uzyskała znak jakości "Srebrnej Szkoły 2019".

Tytuł "Srebrnej Szkoły 2019" przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które: 

  • w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2019 zajęły miejsca: 201-500 
  • w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2019 zajęły miejsca: 101-300.

Głównym kryterium rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach daje to znakomity zestaw „sztywnych” kryteriów oceny.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2019:

  • sukcesy w olimpiadach 30%,
  • matura - przedmioty obowiązkowe 25%,
  • matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Wyniki rankingu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

319. miejsce w kategorii „Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących”
15. miejsce w kategorii „Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie podkarpackim”.

 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019 
Ranking Liceów 2019 - woj. podkarpackie