Boocrossing


Od 2008 r.w I LO w Jaśle przeprowadzamy akcję bookrossingową. W dniu Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek (w czerwcu każdego roku) wydawnictwa zebrane wśród uczniów i nauczycieli zostają bezpłatnie oddane w ręce innych użytkowników. Pod hasłem Dziel się z innymi radością czytania setki ksiażek zostają uwolnione od kurzu i zapomnienia.