Obserwatorium Astronomiczne I LO w Jaśle - zaproszenie


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle


Nowości


Dodano 2018-10-02 20:13:00

Jubileusz 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz 125-lecia istnienia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle

             W dniu 15 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego i Gimnazjum w Jaśle oraz 125–lecia istnienia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Stanisława Biskupa, następnie w takt orkiestry kolejowej zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele, pracownicy, uczniowie udali się do Jasielskiego Domu Kultury. Obecność tak licznie zgromadzonych była potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, była dla nas wielkim wyróżnieniem i wyrazem głębokiej wdzięczności. Niełatwą drogą kroczyło jasielskie gimnazjum i liceum w swej 150–letniej historii. Były to okresy burz dziejowych i przemian historycznych w Polsce i świecie. Mury szkolne opuściło ponad 16 tysięcy wychowanków rozrzuconych po całym świecie, piastujących odpowiedzialne funkcje. Szkoła ta zawsze łączyła i łączy uczniów, rodziców, pracowników.
             Ciekawe wydarzenia towarzyszące jubileuszowi to m.in. wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Stanisława Lasockiego „Dynamiczna Ziemia”, wystawa „150 lat Liceum i Gimnazjum w Jaśle i 125 lat Kaplicy Gimnazjalnej” w Muzeum Regionalnym, odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci byłego dyrektora Juliusza Jankisza, Apel pamięci, złożenie kwiatów na grobach zmarłych Profesorów, wystawa prof. dr. hab. Karola Myśliwca „50 lat w Egipcie – odkrycia polskich archeologów w Sakkarze”, wystawa malarstwa prof. dr hab. Grażyny Korpal, wystawa „Obrazki ze szkolnej ławki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, wystawa fotografii Tomasza Kasprzyka.
             Dzień Jubileuszu był finałem prac trwających od 2015 r. Powołany Komitet Organizacyjny Zjazdu realizował starannie i cierpliwie szereg działań, aby uczcić rocznicę, podziękować wszystkim związanym z I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.
             Jubileusz 150–lecia szkoły został zorganizowany z myślą o tym, że bogate tradycje należy kontynuować i wzbogacać, był okazją do przywołania wspomnień ponownie, podróżą w przeszłość.
             Szkoła nadal stawia na podejmowanie ciekawych inicjatyw, zaangażowanie, rzetelność, rozwijanie uczniowskich pasji. W naszej szkole najważniejsi są uczniowie i z myślą o nich wszystko się w niej dzieje. W przyszłości nadal będziemy dbać o najwyższy poziom kształcenia i wychowania, unowocześnienia bazy lokalowo-dydaktycznej, rozwój I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Barbara Wierdak-Cyboroń – Dyrektor ILO w Jaśle
Wacław Mendys – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu


Dodano 2018-09-26 23:27:29


Dodano 2018-09-18 15:11:21

Spotkanie z Rodzicami

odbędzie się 20 września 2018 r. wg następującego harmonogramu.

Zapraszamy!


Dodano 2018-09-10 21:47:38

Program Obchodów Jubileuszu 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz 125-lecia istnienia Kaplicy Gimnazjalnej w Jaśle

sobota, 15.09.2018 r.
  9.00 - 10.30  Msza święta w Kościele św. Stanisława BM w Jaśle
11.00 - 13.30  Część oficjalna Jubileuszu w Jasielskim Domu Kultury:
                      - powitanie
                      - przemówienie Pani Barbary Wierdak-Cyboroń - Dyrektor I LO w Jaśle
                      - wystąpienia gości
                      - wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Stanisława Lasockiego
                      - część artystyczna
14.00 - 16.00  Lunch i spotkania roczników w budynku I LO w Jaśle
                                          19.00             Bankiet w budynku I LO w Jaśle

Wydarzenia towarzyszące

czwartek, 13.09.2018 r.
10:30  Otwarcie wystawy „150 lat Liceum i Gimnazjum w Jaśle i 125 lat Kaplicy Gimnazjalnej” - Muzeum Regionalne w Jaśle

Piątek, 14.09.2018 r.
10.00  Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci dyr. Juliusza Jankisza i Apel Pamięci - III piętro w budynku I LO w Jaśle
11.00  Złożenie kwiatów na grobach zmarłych Profesorów - Stary Cmentarz przy ul. Zielonej oraz Nowy Cmentarz przy ul. Mickiewicza
12:00  Otwarcie wystawy prof. dr. hab. Karola Myśliwca - „50 lat w Egipcie - Odkrycia polskich archeologów w Sakkarze", sala 45 - IV piętro w budynku I LO w Jaśle
17.00  Wernisaż prof. dr hab. Grażyny Korpal (sala wystawowa w Jasielskim Domu Kultury)

W ramach obchodów można indywidualnie zwiedzać:
- wystawę malarstwa prof. dr hab. Grażyny Korpal w sali wystawowej JDK (8.00-20.00)
- wystawę w Muzeum Regionalnym przy ul. Kadyiego 11 w Jaśle (8.00-15.00)
- obserwatorium astronomiczne w budynku I LO (10.00-21.00)
- skansen Karpacka Troja w Trzcinicy (9.00-17.00)
- wystawę prof. dr. hab. Karola Myśliwca "50 lat w Egipcie - Odkrycia polskich archeologów w Sakkarze", sala 45 - IV piętro budynek I LO w Jaśle
- wystawę "Obrazki ze szkolnej ławki" w holu MiejskiejBiblioteki Publicznej w Jaśle (10.09.2018 r. - 31.12.2018 r. w godzinach pracy biblioteki)
- wystawę fotografii Tomasza Kasprzyka w poczekalni dawnego Dworca PKP w Jaśle (piątek 18.00-19.00)

Prosimy o potwierdzenie obecności i odebranie upominków w Biurze Zjazdu:
- w piątek, godz. 14.00 - 18.00, budynek I LO, albo
- w sobotę, godz. 8.00 - 11.00, budynek JDK


Dodano 2018-09-03 10:25:21

Podział godzin 2018/2019

zmiany od 10.09.2018 r. zobacz
Smile


Dodano 2018-08-30 16:09:11

Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek) wg następującego harmonogramu:
  8.00 - Msza w Kościele św. Stanisława
  9.00 - klasy I - spotkanie w Auli Szkolnej, uroczyste ślubowanie
  9.00 - klasy II i III - spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami
10.00 - klasy I - spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami

Zapraszamy


Dodano 2018-08-21 23:23:56

Terminy egzaminów poprawkowych

28.08.2018 r. (wtorek) 

godz. 9.00 - egzamin poprawkowy z języka polskiego (sala 19)
godz. 9.00 - egzamin poprawkowy z chemii (sala 19)

30.08.2018 r. (czwartek)

godz. 8.00 - egzamin poprawkowy z matematyki (sala 19)
godz. 8.00 - egzamin poprawkowy z biologii (sala 19)

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.


Dodano 2018-08-21 23:21:55

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

klasa I
klasa II
klasa III

Zakupu podręczników proszę dokonywać po konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. W pierwszym tygodniu września organizowana będzie w naszej szkole sprzedaż podręczników używanych.


Dodano 2018-08-08 13:20:07


Dodano 2018-07-02 15:17:41

Uwaga Maturzyści!

W dniu 3 lipca br. (wtorek), w godzinach od 9.00 do 11.00, będą wydawane w naszej szkole świadectwa, aneksy i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.