Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


 

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. Króla Stanisława Leszczyńskiego na rok szkolny 2017/2018


 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle na rok szkolny 2017/2018 oferujemy sześć oddziałów klas pierwszych z następującymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

1A - j.polski, wiedza o społeczeństwie, historia
1B - matematyka, fizyka, informatyka
1C - matematyka, j.angielski, geografia
1D - matematyka, geografia, j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki
1E - biologia, chemia, matematyka
1F - biologia, chemia i j.polski lub j.angielski

 

1A Humanistyczno-prawnicza

przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski
przedmioty uzupełniające: przyroda, j.łaciński dla humanistów

Przygotowuje do studiów: prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, aktorstwo, filmoznawstwo, socjologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, teologia.
Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania i pasje (z zakresu historii, polityki, nauk społecznych, filmu, teatru, literatury, itp.) oraz zdobywają umiejętności ze sfery komunikacji interpersonalnej, sztuki przemawiania i negocjacji. 

1B Politechniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

Klasa 1B Politechniczna przygotowuje do studiów: budownictwo, architektura, matematyka, akustyka, informatyka, astronomia, mechanika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, fizyka medyczna, ... .
Klasa przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz informatyki.
Uczniowie tej klasy rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, mają do dyspozycji pracownię fizyczną, uczestniczą w zajęciach astronomicznych w szkolnym obserwatorium astronomicznym prowadząc dzienne i nocne obserwacje nieba.

1C Ekonomiczna

Klasę objęła patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia 
języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki lub j.rosyjski
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, pracownia ekonomiczna,

Klasę objęła patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Klasa przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Uczniowie poznają zasady programowania w języku C++. Nauczanie zagadnień ekonomicznych wspierane jest symulacją prowadzenia firmy "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne". Klasa Ekonomiczna przygotowuje do studiów: ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, stosunki międzynarodowe, geodezja, górnictwo, inżynieria, logistyka, geografia, kartografia, geologia, geofizyka, turystyka i rekreacja, europeistyka, informatyka stosowana.

1D Geograficzno-Językowa

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki
języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski lub j.niemiecki
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

Klasa Geograficzno-Językowa przygotowuje do studiów: ekonomia, geodezja, turystyka, geologia, geografia, marketing, finanse, bankowość, logistyka, kartografia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, europeistyka. Klasa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych językami obcymi, naukami przyrodniczymi oraz matematycznymi. Oferuje dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ języki obce, geografia i matematyka często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki a także SGH i SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie.

1E Promedyczna

przedmioty rozeszerzone: biologia, chemia, matematyka
języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki lub j.francuski
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, j.łaciński medyczny

Przygotowuje do studiów: medycyna, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, analityka chemiczna.

1F Promedyczna i inne powiązane kierunki

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j.polski lub j.angielski
języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, j.łaciński medyczny

Klasa Promedyczna przygotowuje do studiów: psychologia, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, akademia rolnicza, zdrowie publiczne, AWF, leśnictwo, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Klasa realizuje rozszerzony zakres nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia, język polski i język angielski. Tak różnorodny wachlarz przedmiotów umożliwia nie tylko rozwijanie pasji w zakresie nauk przyrodniczych, ale pozwoli również zrealizować się osobom, które marzą o pracy z ludźmi i na ich rzecz w obszarze zawodów medycznych.