Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2018


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018".


W XX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018 nasza Szkoła uzyskała znak jakości "Brązowej Szkoły 2018".

Tytuł "Brązowej Szkoły 2018" przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:
- w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 20188 zajęły miejsca: 301-500
- w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018 zajęły miejsca: 201-300.


Głównym kryterium rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach daje to znakomity zestaw „sztywnych” kryteriów oceny.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018:

  • sukcesy w olimpiadach 30%,
  • matura - przedmioty obowiązkowe 25%,
  • matura - przedmioty dodatkowe 45%.

 

Wyniki rankingu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

317. miejsce w kategorii „Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących”
13. miejsce w kategorii „Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie podkarpackim”.

 

I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest jedynym liceum w powiecie jasielskim, które znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół licealnych z całej Polski.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 
Ranking Liceów 2018 - woj. podkarpackie