Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2017


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 300 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017".


W XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 nasza Szkoła uzyskała znak jakości "Srebrnej Szkoły 2017".

Tytuł "Srebrnej Szkoły 2017" przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:
- w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2017 zajęły miejsca: 101-300
- w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 zajęły miejsca: 101-200.


Głównym kryterium rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach daje to znakomity zestaw „sztywnych” kryteriów oceny.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2017:

  • sukcesy w olimpiadach 30%,
  • matura - przedmioty obowiązkowe 25%,
  • matura - przedmioty dodatkowe 45%.

 

Wyniki rankingu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

176. miejsce w kategorii „Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących”
177. miejsce w kategorii „Maturalny Ranking Liceów Ogólnokształcących”
9. miejsce w kategorii „Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie podkarpackim”.

 

I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest jedynym liceum w powiecie jasielskim, które znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół licealnych z całej Polski.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2017   
Ranking Liceów 2017 - woj. podkarpackie