XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2014 


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.


W XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 nasza Szkoła uzyskała znak jakości "Srebrnej Szkoły 2014".

Tytuł "Srebrnej Szkoły 2014" przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:
- w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2014 zajęły miejsca: 101-300
- w ogólnopolskim Rankingu Techników 2014 zajęły miejsca: 101-200.

 

Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce. Głównym kryterium rankingowym są wyniki maturalne, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach daje to zestaw „sztywnych” kryteriów oceny.

 

Wyniki rankingu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle:

221. miejsce w kategorii „Ogólnopolski ranking liceów ogólnokształcących”,
151. miejsce w kategorii „Ranking olimpijski”,
11. miejsce w rankingu Liceów Ogólnokształcących w województwie podkarpackim.    

 

I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest jedynym liceum w powiecie jasielskim, które znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół licealnych z całej Polski.

 

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2014
Ranking Szkół Olimpijskich 2014
Ranking Liceów 2014 - woj. podkarpackie
Szkoły z talentem w herbie