Jubileusz 150-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle


Termin zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe został przedłużony do 6 kwietnia 2018 r.